Via schoolwise kunnen ouders en kinderen onze schoolbibliotheek bekijken.
Kinderen kunnen hun eigen inlogcode opvragen bij de uitleenouder.

https://biblionetdrenthe.hostedwise.nl/wise-apps/schoolwise/3410/home