Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Verzuimprotocol


Een afwezige leerling
Wilt u in geval dat uw kind niet op school kan komen, de school even bellen?
U kunt dit bij voorkeur doen tussen 8.00 en 8.30 uur (Tel. 0591-381262).
Wilt u afspraken met tandarts, huisarts e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden plannen?

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.  

 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

Klik hier voor de voorwaarden >>