Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


 
Naam Functie Emailadres:
Thera Koudenburg Leerkracht groep 1 -2 tkoudernburg@vanroyenschool.nl 
Mia Warners Leerkracht groep 1-2 mwarners@vanroyenschool.nl
Carolien Kremers Leerkracht groep 3-4 ckremers@vanroyenschool.nl
Anke Hamberg Leerkracht groep 5-6 ahamberg@vanroyenschool.nl
Marije Panjer-Smale Leerkracht groep 5-6 msmale@vanroyenschool.nl
Gonda Slüter Leerkracht groep 7-8 gsluter@vanroyenschool.nl
Hetty Buijtenhuijs Intern begeleider ib@vanroyenschool.nl 
Rija Dekker Administratie rdekker@vanroyenschool.nl
Arie Hoving Conciërge 0591 - 381 262 
Jantje Tijmes Ondersteuning/overblijf 0591 - 381 262
Daan Heuver Opbouwmedewerker dheuver@mwcoevorden.nl 
Marieke Naberman Locatiecoördinator directie@vanroyenschool.nl 
Astrid Eenkhoorn Directeur directie@vanroyenschool.nl