Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Co?peratieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2022-2023
Toezicht en verantwoordelijkheid


Schooltijden


De schooltijden van onze school zijn:
 
  groep 1 en 2 groep 3 en 4 groep 5 t/m 8
maandag
dinsdag
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
woensdag 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30
donderdag 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
vrijdag 8:30 - 12:00
 
8:30 - 12:00
 
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15