Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid


Schooltijden


De lestijden, die wij in onze school hanteren, zijn als volgt ingedeeld:
Ochtend 08:30 - 12:00
Middag    13:15  - 15:15
Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.30 uur naar school. ’s Middags zijn ze vrij.
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet naar school.
De leerlingen van groep 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
De bel gaat 5 minuten voordat de lessen beginnen, zodat de kinderen rustig kunnen binnenkomen en de lessen op tijd kunnen starten.
 
  groep 1 en 2 groep 3 en 4 groep 5 t/m 8
maandag 8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
dinsdag 8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
woensdag 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30
donderdag 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
8:30 - 12:00
13:15 - 15:15
vrijdag 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00
13:15 - 15:15

In de wet op het Primair Onderwijs (W.P.O.) stelt men de eis, dat leerlingen van basisscholen minimaal 7520 uur les krijgen over 8 schooljaren. De kinderen in groep 1 t/m 4 moeten in totaal minimaal 3520 uren les volgen. Groep 1 en 2 hebben per week een totale lestijd van 22 uur en groep 3 en 4 24 uur. Zo voldoen we ruimschoots aan het minimum. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 moeten 3760 uur les krijgen. Zij hebben een totale lestijd per week van 26 uur. Ook hier voldoen we aan de gestelde eisen.