Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 

Ziekte (van uw kind of van een leerkracht)


Ziekmelden kinderen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u dit dan melden? U kunt bellen met 0591 381 262 tussen 8.00 en 8.30 uur. Zo stoort u de leerkrachten niet tijdens de les of bij hun lesvoorbereiding.


Ziekte van leerkracht

Klik hier voor meer informatie >>