Overige informatie

Informatiekaart
Schooltijden
Vakantierooster , (vrije) studiedagen en verlofregeling
Schoolregels en afspraken
Omgang internet en social media
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Fruit eten, traktatie en korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymkleding
Vakantierooster 


Gymkleding


Op maandagmiddag en woensdagochtend zijn de gymlessen. De groepen 2 t/m 8 gaan op woensdag naar de sporthal en gymmen o.l.v. juf Maike. Maandagmiddag worden de gymlessen door de eigen leerkracht verzorgd.
Het is fijn, wanneer de kinderen kunnen beschikken over sportkleding. Dat kan bestaan uit een gymbroek en shirt en gymschoenen. De gymkleding van groep 1 en 2  bewaren we in school, omdat de kleuters, vooral ‘s winters, bijna elke dag gymmen. Wel proberen we deze gymkleding regelmatig mee te geven, zodat u ze even kunt wassen.