Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 

Tussenschoolse opvang


De tussenschoolse opvang (overblijven) wordt door de school zelf geregeld.
U kunt het kind voor aanvang van het schooljaar (of indien wenselijk ook tijdens het schooljaar) aanmelden. U kunt dan aangeven op welke dagen het kind overblijft. Er zijn verschillende manieren om te betalen: