Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 

Vakantierooster


Schooljaar 2023-2024:
 
Herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie: vrijdagmiddag 22 december t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: vrijdagmiddag 16 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag: vrijdag 29 maart  2024
Pasen: maandag 1 april  2024
Meivakantie:  maandag 29 april 2024 t/m 12 mei 2024
Pinksteren  maandag 20 mei
Zomervakantie: vrijdag 19 juli t/m  1 september 2024

De studiedagen staan vermeld op de kalender.