Overige informatie


Informatiekaart
Schooltijden
Vakantierooster , (vrije) studiedagen en verlofregeling
Schoolregels en afspraken
Omgang internet en social media
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Fruit eten, traktatie en korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymkleding
Vakantierooster 


Schooltijden


Vanaf het schooljaar 2024-2025 starten we met een continu rooster. Alle leerlingen eten hun lunch op school.

Groep 1-4                                                                           Groep 5-8
 
Maandag          08.30-14.30 uur
Dinsdag            08.30-14.30 uur
Woensdag 08:30-12:30 uur ’s middags vrij
Donderdag 08.30-14.30 uur
Vrijdag 08.30-12:00 uur 's middags vrij
   
Maandag          08.30-14.30 uur
Dinsdag            08.30-14.30 uur
Woensdag 08:30-12:30 uur ’s middags vrij
Donderdag 08.30-14.30 uur
Vrijdag 08.30-14.30 uurToezicht
Kinderen zijn ’s ochtends vanaf 8.15 uur welkom op het plein, de leerlingen uit groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot aan de eerste bel om 8.25 uur. Om 8.30 gaat de tweede bel, alle kinderen zijn dan aanwezig in de klas om te starten.
Bij slecht weer mogen alle kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen, naar hun klas. 
Het is niet de bedoeling dat ouders (mee) naar binnen gaan, uitzonderingen daargelaten.