Overige informatie


Algemene informatie
Organisatie
Schooltijden en vakantierooster
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Pestprotocol
Omgang internet en social media
 

Regels en afspraken (binnen en buiten school)


Een afwezige leerling
Wilt u in geval dat uw kind niet op school kan komen, de school even bellen?
U kunt dit bij voorkeur doen tussen 8.00 en 8.30 uur (Tel. 0591-381262).
Wilt u afspraken met tandarts, huisarts e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden plannen?

Regels en afspraken binnen en buiten de school
Om een veilige en rustige school(omgeving) te creëren, hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken houdt!

Buiten afspraken
Binnen afspraken
Omgangsregels