Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 


Vieringen en activiteiten.


Een school is er voor het geven van onderwijs en allerlei zaken die daarmee te maken hebben, maar er is op onze school zeker ook tijd voor allerlei feesten, vieringen en andere activiteiten. De verschillende activiteiten worden opgenomen in de jaarkalender. Een aantal activiteiten zijn:

Museumbezoek/Kunst en Cultuur
In het kader van Culturele mobiliteit bezoeken de leerlingen musea zoals het Hunebedmuseum, het Gevangenismuseum en het Herinneringsmuseum Kamp Westerbork.
Onze school neemt tevens deel aan het Drents Kunstmenu. Via dit project komen onze kinderen in contact met allerlei vormen van kunst zoals toneel, dans, fotografie en muziek.

Sinterklaasfeest
De groepen 1, 2, 3 en 4 vieren het Sinterklaasfeest in het speellokaal of in hun eigen lokaal. Iedereen krijgt een cadeau. Sinterklaas is een deel van de dag aanwezig. De andere groepen vieren dit feest in hun klas. De leerlingen van deze groepen krijgen een kleine geldelijke bijdrage van de oudercommissie om iets voor hun klasgenootjes te maken/kopen. De nadruk ligt hierbij meer op “de surprise” dan op het cadeau zelf.

Kerstfeest
Het kerstfeest vieren we in de laatste week voor de kerstvakantie. De klassen worden in kerstsfeer gebracht en we organiseren dan een kerstdiner voor de leerlingen. De ouders kunnen eventueel, onder het genot van een hapje en drankje, wachten op het plein. Het is ieder jaar een sfeervol feest.

Schoolreizen
Alle leerlingen gaan op schoolreis.
De kinderen van de onderbouw gaan één dag. (De kleutergroepen in de buurt; de andere groepen gaan wat verder weg). De leerlingen van de bovenbouw gaan twee nachten op schoolkamp. De planning vindt u in de schoolkalender.