Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid

Algemene informatie


De Van Royenschool is een kleine school met ongeveer 80 leerlingen verdeeld over vijf groepen. De school ligt aan de rand van het dorp Schoonoord in de buurt van de sporthal. Onze schoolgebouw is in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd en bestaat uit ruime lokalen, een groot speelplein met ruimte voor voetbal en basketbal, speeltoestellen en een groenstrook.
Wij vinden het belangrijk om in een goede sfeer met elkaar samen te werken. We bieden onze leerlingen structuur. Dat wil zeggen; we hebben duidelijke vaste afspraken, het gebouw is overzichtelijk ingedeeld en onze leerlingen weten hoe de dagindeling er uit ziet en wat er van hen verwacht wordt.
Verder willen we onze leerlingen binnen onze school een rustige en ruime plek bieden om te kunnen leren. 
De basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen krijgen bij ons veel aandacht.